Zielona Szkoła na Podhalu – jakie niesie korzyści dla uczniów?

Kto powiedział, że lekcje mogą odbywać się tylko w salach szkolnych? Na szczęście przepisy prawa oświatowego umożliwiają pedagogom prowadzenie zajęć w zgodzie z podstawą programową podczas wyjazdów na zielone szkoły. Zachęcamy do poznania wszystkich zalet wynikających z udziału uczniów w zielonych szkołach.

Szkoła na wyjeździe

Organizacja wyjazdu szkolnego w formie zielonej szkoły to wymagające i odpowiedzialne przedsięwzięcie. Taki wyjazd trwa zwykle od trzech dni do nawet dziesięciu. Przygotowując go, należy dokładnie rozplanować zajęcia i inne aktywności uczniów. Trzeba umiejętnie wprowadzić treści przedmiotowe, najlepiej powiązane ze sobą, ale też współgrające ze specyfiką miejsca, w którym wypada lokalizacja zielonej szkoły. Działaniom tym powinna przyświecać myśl o tym, aby uczniowie w trakcie wyjazdu odnieśli jak najwięcej korzyści. Wyjście poza mury szkolne pozwala na wykorzystanie różnych form aktywności. Lekcje stają się ciekawsze, ponieważ dzieci zdobywają wiedzę oraz opanowują nowe umiejętności poprzez praktyczne działanie, zabawę oraz świadome przeżywanie przygotowanych treści edukacyjnych. Zielona szkoła to wspaniała okazja do rozwijania kompetencji społecznych. Uczniowie uczą się współdziałania, odpowiedzialności, poprawiają nie zawsze właściwe relacje koleżeńskie. Przydzielenie dzieciom dodatkowych obowiązków, np. dyżurów czystości czy porządkowych, uczy sumienności. Podczas zielonej szkoły liczne zajęcia odbywają się w plenerze, na świeżym powietrzu, które poprawią kondycję fizyczną uczniów. Pamiętajmy, że zielona szkoła to dobry czas, by nauczyciele poznali na nowo swoich podopiecznych. Chociaż pedagodzy nadal ciężko pracują, to w oderwaniu od zwyczajowego harmonogramu lekcji zyskują niepowtarzalną szansę na zbudowanie z wychowankami wartościowych relacji, od których w dużej mierze zależy sukces dydaktyczny.

Podhalańska zielona szkoła

Podhale to region niepodobny do żadnego innego. Oferuje przybyszom z dalszych i bliższych stron niepowtarzalną kulturę regionalną oraz przepyszną kuchnię. Jego czysta, nieskażona przyroda sprawia, że jest idealnym miejscem do organizowania turnusów zielonej szkoły. Górskie szlaki są atrakcyjne o każdej porze roku i stwarzają niezliczone okazje do tego, by młodzi odkrywcy dzięki nim rozwijali swoje umiejętności oraz nabywali nowe kompetencje niezbędne we współczesnym życiu. Korzystanie z wszystkich bogactw oferowanych przez region umożliwia zarezerwowanie pobytu w ośrodku wypoczynkowym przystosowanym do przyjmowania grup dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Warto zwrócić uwagę na ofertę ośrodka w Białym Dunajcu, który zapewnia pokoje z własnymi łazienkami. Goszczący w nim uczniowie spędzą czas wolny od zajęć na bezpiecznej zabawie w gry wewnątrz budynku, ale też na zewnątrz – na boisku sportowym czy placu zabaw. Chwile spędzone na zielonej szkole w Białym Dunajcu pozostaną na zawsze w pamięci uczniów, a ich opiekunom zapewnią dawkę energii do codziennej pracy w macierzystej placówce.

Leave a Reply